kameratrix

ev-kompensation
Tips på hur man kommer åt problemet med grå el. blå snö när man fotograferar.
 

 

All Images Copyright The Bjermo Daily | Blog Theme Created by LJP & SLR Lounge