Tag: ‘fingersnurra’fingersnurra

måndag, april 15th, 2013

1mm’s najtråd

Förlängde ett pvc-rör med en skarv för att få fingerform d.v.s. att röret smalnar av. Vira tråden önskade varv och böj till två ‘kringlor’ i varje ände. Förskjut gärna kringlorna några mm så att de inte ligger helt mittemot varandra.

 

All Images Copyright The Bjermo Daily | Blog Theme Created by LJP & SLR Lounge