fingersnurra

1mm’s najtråd

Förlängde ett pvc-rör med en skarv för att få fingerform d.v.s. att röret smalnar av. Vira tråden önskade varv och böj till två ‘kringlor’ i varje ände. Förskjut gärna kringlorna några mm så att de inte ligger helt mittemot varandra.

Tags: , , , ,

Like this post? Share it!

  • Tweet
  • Facebook
  • Diggit
  • Delicious
  • Diggit
  • Diggit
  • Diggit

Leave a Reply


 

All Images Copyright The Bjermo Daily | Blog Theme Created by LJP & SLR Lounge